Butlletí 3.0 No 2

Butlletí de Juliol

Publicat dins de Farmacologia | Deixa un comentari

Butlletí 3.0 Nº 1

Presentem un Butlletí farmacoterapèutic amb novetats en seguretat i evidència sobre medicaments.

Publicat dins de Farmacologia | Deixa un comentari

Possibles interaccions farmacològiques entre l’extracte de llavors d’aranja i els medicaments

Aquest bloc es caracteritza per publicar freqüentment consultes sobre interaccions farmacològiques. En aquesta línia presentem una consulta realitzada al nostre Centre d’Informació de Medicaments sobre les interaccions potencials que podrien presentar els components de les llavors d’aranja. No hi ha dubte de les interaccions del suc d’aranja, però tenen les llavors el mateix perfil d’interaccions?

Autors:

Paula Barceló

Pilar Lalueza

 

Publicat dins de Farmacologia | Deixa un comentari

DRESS causat per inhibidors del BRAF

 

La síndrome de DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) és una reacció adversa a medicaments que genera una patogènia complexa. És més freqüent en determinats grups de  fàrmacs com els anticonvulsivants, però també es pot produir en altres principis actius.

Presentem un cas de DRESS desencadenat per  vemurafenib,  on es planteja  continuar amb el tractament del pacient amb un altre inhibidor de l’enzim produït per una mutació del  gen BRAF:  el dabrafenib.

 

 

Autor: Dr JC Juárez

Publicat dins de Adult, Farmacologia | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Absorció oral de linezolid

El coneixement del lloc d’absorció, quan s’adminsitren els fàrmacs per via oral, és d’interès quan el tracte digestiu no és funcional. Presentem el cas d’una consulta que fa referència el lloc d’absorció del linezolid en pacients gastrectomitzats.

Autora:

Dra Eugènia Serramontmany

Responsable CIMSFHUVH: Dr J:C. Juárez

 

 

Publicat dins de Farmacologia | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Administració de terlipressina en infusió continua

Freqüentment, es realitzen consultes de formes d’ administració de medicaments que no estan descrites a la fitxa tècnica però que hi ha evidència del seu ús. En aquest context, mostrem les dades que podrien avalar l’ administració de la terlipressina (anàleg de la vasopressina) en infusió continua.

Autor: Dr. Ángel Arévalo

Reponsable CIMSFHUVH: Dr. JC Juárez

Publicat dins de Adult, Farmacologia | Deixa un comentari

Interaccions farmacològiques entre antidepressius i inhibidors de la tirosin-quinasa

Els inhibidors de la tirosin– quinasa són àmpliament utilitzats en diverses neoplàsies. En aquestes situacions clíniques, freqüentment és necessària la utilització d’antidepressius. Presentem una consulta referida a la selecció d’un antidepressiu que no generi interaccions amb un inhibidor de la tirosin-quinasa concret: ibrutinib.  Aquest exemple podria considerar-se també per altres fàrmacs del grup, però sempre coneixent la singularitat de cada principi actiu abans de prendre la decissió d’administrar-lo conjuntament amb un antidepressiu.

 

 

Autors

Pablo Piera

Gemma PI

Joan Carles Juárez

 

Publicat dins de Adult, Farmacologia | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

Els medicaments i la via intratecal

Presentem una consulta feta al nostre CIM sobre les característiques fisico quimiques dels medicaments que s’han d’administrar per via intratecal

 

 

 

Autors:

Dr Lucas Rivera

Dra  Eugenia Serramontmany

 

Publicat dins de Adult, Farmacologia | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Alternatives a la Hidrocortisona intravenosa

La manca de subministrament d’alguns medicaments constitueix un problema important, sobretot en medicaments amb indicacions singulars, com és el cas de la Hidrocortisona intravenosa.

Presentem el cas de la revisió de les indicacions de la Hidrocortisona intravenosa i possibles substitucions per altres corticoides amb problemes de comercialització

Autora: Dra Beatriz García Palop

Responsable CIMSFHUVH: Dr Joan Carles Juárez

Publicat dins de Adult | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Lactància Materna i betabloquejants

Presentem una revisió sobre l’administració dels diferents betabloquejants i la compatibilitat amb la lactància materna.

 

Autora: Dra Beatriz García Palop

Publicat dins de Pediatria | Etiquetat com a | Deixa un comentari